ഇന്തോനേഷ്യയിൽ റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം

Recent Visitors: 6 ഇന്തോനേഷ്യയിൽ റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയായ വടക്കൻ മലുകുവിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആണ് ഭൂചലനം …

Read more