കനത്ത മഴയിൽ യു.എ.ഇ ; നാളെയും മേഘാവൃതം

Recent Visitors: 3 യു.എ.ഇയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ന് കനത്ത മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. ദുബൈയിലും ഷാർജയിലും രാവിലെ മുതൽ ശക്തമായ മഴയും മിന്നലും കാറ്റുമുണ്ടായി. ഇന്നും മേഘാവൃതമായ …

Read more