യു.എ.ഇയിൽ നേരിയ ഭൂചലനം രേഖപ്പെടുത്തി

Recent Visitors: 3 യുഎഇയിൽ നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി (എൻസിഎം) അറിയിച്ചു..റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 1.9 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി.ദിബ്ബ അൽ ഫുജൈറ തീരത്ത് …

Read more