മലമ്പുഴ ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു

വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് അതിശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 2) വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ നാല് ഷട്ടറുകൾ 15 സെന്റീ മീറ്റർ വീതം തുറന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട …

Read more