പത്തനംതിട്ടയിൽ തീവ്ര മഴ, ഉരുൾപൊട്ടൽ ; രാത്രിയും മഴ തുടരും

Recent Visitors: 10 പത്തനംതിട്ടയിൽ തീവ്ര മഴ, ഉരുൾപൊട്ടൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനിടെ ഉരുൾപൊട്ടലും. ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇന്ന് രാത്രി റെഡ് അലർട്ട് …

Read more