174 വർഷത്തിനിടെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ജൂൺ 2023 ലേതെന്ന് നാസയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

1940 നു ശേഷം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായി 2023 മാറും: ആഗോളതാപനില ഉയർന്നതായി കോപ്പർനിക്കസ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം

Recent Visitors: 4 നാസയുടെയും നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെയും (NOAA) കണക്ക് പ്രകാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ ജൂൺ മാസമായി 2023 ജൂൺ രേഖപ്പെടുത്തി. …

Read more

ഭൗമോദയം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വിശദമായി വായിക്കാം ദ്യശ്യം കാണാം

Recent Visitors: 3 ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ഭൗമോദയക്കാഴ്ച പകർത്തി ഓറിയോൺ ബഹിരാകാശ പേടകം. മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാനായി നടക്കുന്ന ആർട്ടമിസ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി അയച്ച ഓറിയോൺ …

Read more