തുലാവർഷം 20 നകം; കേരളത്തിൽ മഴ കുറയില്ല

വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ എന്ന തുലാവർഷം ഈ മാസം 20 ഓടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെത്തും. ഇന്ന് കാലവർഷം മഹാരാഷ്ട്രവരെ വിടവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പൂർണമായും കാലവർഷം …

Read more