തുലാവര്‍ഷം കേരളത്തില്‍ സാധാരണയില്‍ കൂടുതല്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്‌

Recent Visitors: 6 തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ (കാലവര്‍ഷം) മഴ കണക്കെടുപ്പ് ഇന്നു അവസാനിച്ചതോടെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ (തുലാവര്‍ഷം)ത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ സാധാരണയില്‍ കൂടുതല്‍ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ …

Read more