ഈ ജില്ലകളിലും ചൂട് 40 കടക്കും; ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട്

Recent Visitors: 14 ഈ ജില്ലകളിലും ചൂട് 40 കടക്കും; ഇന്ന് 12 ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ട് കേരളത്തിൽ വേനൽ കടുത്തതോടെ കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ താപനില ഉയരുമെന്ന് …

Read more

കേരളത്തിൽ 10 ദിവസത്തിനിടെ ലഭിച്ചത് നാലിരട്ടി

Recent Visitors: 2 സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിൽ പെയ്തത് സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി മഴ. മെയ് പത്ത് മുതൽ ഇന്നലെ വരെ ലഭിച്ചത് 255.5 മില്ലിമീറ്റർ …

Read more