തുലാവർഷ മുന്നോടിയായി കിഴക്കൻ മഴ വരുന്നു

Recent Visitors: 2 ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ സജീവമാകുന്നു. തുലാവർഷത്തിന് (North East Monsoon) മുന്നോടിയായി ഇടിയോടു കൂടെയുള്ള മഴയാണ് അടുത്ത ദിവസം …

Read more

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇടിയോടെ മഴ, മലവെള്ള പാച്ചിൽ (video)

Recent Visitors: 2 വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഇടിയോടുകൂടെയുള്ള മഴയിൽ പലയിടത്തും മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ. വനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതായും സംശയം. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലയിൽ …

Read more