Menu

കാലാവസ്ഥ

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും കാർഷിക വിളകളും

കൃഷി ഇനി കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാകാം -3

ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ
ആർദ്രോഷ്ണ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങളാണുള്ളത്. കാലവർഷവും തുലാവർഷവും. കേരളത്തിന്റെ ദക്ഷിണ ജില്ലകളിൽ വ്യക്തമായ രണ്ട് മഴക്കാലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഉത്തര കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും ഒരു മഴക്കാലം (കാലവർഷം) മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മികച്ച നാളികേരോത്പാദനത്തിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ട്ടിക്കുന്ന വേരുചീയൽ രോഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിട്ടുകൂടി ദക്ഷിണ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നാളികേരോത്പാദനം, ദൈർഘ്യമേറിയ വരൾച്ചാ വേളകൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന വടക്കൻ ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണ്. കനത്ത മഴമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് നെൽകൃഷിക്ക് ഹാനികരമാണ്. എന്നാൽ, തോട്ടവിളകൾക്കാവട്ടെ, വേനൽ മാസങ്ങളിൽ ഇടമഴ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരൾച്ച ഉൽപാദനത്തിൽ ഗണ്യമായ ഇടിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 1983, 2004, 2013, 2016 വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വേനലിൽ അനുഭവപ്പെട്ട നീണ്ട വരൾച്ച മൂലം തോട്ടവിളകളിൽ നിന്നുള്ള ഉല്പാദനം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. തന്മൂലം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ വലിയൊരളവോളം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനത്തെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ മഴക്കാലത്ത് ജലസംഭരണികളായും വേനൽ മാസങ്ങളിൽ ജലസ്രോതസ്സുകളായും വർത്തിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ, കേരളത്തിലെ തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെ ആകെ വിസ്തൃതി അതിദ്രുതം കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. ഇവ മണ്ണിട്ട് നിരപ്പാക്കി കാർഷികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രവണതയേറിവരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് സമീപ വർഷങ്ങളിൽ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം സർവസാധാരണമാവുന്നതിനും വേനലിലെ രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമത്തിനും ഒരു കാരണം തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ നികത്തുന്നതാണ്.
മൺസൂണിന്റെ ആരംഭത്തിലും മഴയുടെ വ്യാപനത്തിലും സമീപവർഷങ്ങളിൽ ക്രമരാഹിത്യം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു. കാലവർഷം തുടർച്ചയായി ക്രമം തെറ്റുന്നതും, മഴക്കാലത്തിനിടക്ക് ദീർഘമായ ഇടവേളകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതും മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജലസംഭരണികളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുകയും ജലവൈദ്യുതി ഉല്പാദനം അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകുകയും ചെയ്യുന്നു. വിവിധ വിളകളുടെ കൃഷിയിട വിസ്തൃതിയിലും സമീപ വർഷങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. നെല്ലിന്റെയും കശുമാവിന്റെയും കൃഷിയിട വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തെങ്ങ്, റബ്ബർ ,എന്നിവയുടെ വിസ്തൃതി കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. വാനിലയും കൊക്കോയും തുടക്കത്തിൽ ആവേശത്തോടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും വിപണിയിലെ അനിശ്ചിതത്വം മൂലം വാനിലക്കൃഷിക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനായില്ല. കൊക്കോ കൃഷിയിടവിസ്തൃതിയും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. കുരുമുളകിൻ തോപ്പുകളുടെ വിസ്തൃതി ഇടക്കാലത്ത് വർദ്ധിച്ചു വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറയുന്നതായി കാണുന്നു. വയനാട്ടിലെ നെല്പാടങ്ങൾ ഇന്ന് കവുങ്ങിൻ തോപ്പുകളും വാഴത്തോട്ടങ്ങളുമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു. കാലാവസ്ഥാപരവും, സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവുമായ കാരണങ്ങളാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഭക്ഷ്യവിളകളുടെ സൂചിക കുറഞ്ഞ് വരികയും ഭക്ഷ്യേതര വിളകളുടേത് വര്ധിച്ചുവരികയുമാണ്. മഴക്കുറവ്, അന്തരീക്ഷ താപനിലാ വർദ്ധനവ്, കര, കടൽ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ജൈവവൈവിധ്യ ശോഷണം, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരൽ, വരൾച്ച, വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഭൂഗർഭജല ശോഷണം, ഒരുവെള്ളക്കയറ്റം, വനവിസ്തൃതിയിലെ കുറവ്, കാട്ടുതീ, അസ്വാഭാവിക വേനൽ മഴ, ആലിപ്പഴം വീഴ്ച, തുടങ്ങിയ തീക്ഷ്ണകാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ സമീപകാലത്തായി ഉണ്ടാകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ കാര്ഷിക മേഖലയെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിടിച്ചുലച്ചത്. പൊതുവെ, ആർദ്രോഷണ പ്രദേശങ്ങളിലെ കാർഷിക മേഖലകൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കൂടുതൽ വിധേയമാകുന്നുണ്ട് എന്നത് യാഥാർഥ്യമാണ്. ഉത്പാദനം, ഉല്പാദനക്ഷമത എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന ശോഷണം ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. ആർദ്രോഷണ മേഖലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൽ വളരുന്ന വിവിധയിനം കാർഷിക വിളകൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന കാലഘട്ടത്തിൽ നേരിടുന്ന, നേരിടാവുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ലഘുവായി വിവരിക്കുന്നു. (തുടരും)

(കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകനും കാലാവസ്ഥാ കോളമിസ്റ്റുമാണ് ലേഖകൻ)

താപനിലയിലെ വർധനവും രണ്ടാം വിള കൃഷിയും

കൃഷി ഇനി കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചാകാം – 2

ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ
അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധവ് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് രണ്ടാംവിള കൃഷിയെയാണ്. താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് വർധനവ് ഗോതമ്പുത്പാദനത്തിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ദശലക്ഷം ടൺ വരെ കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു. ഓരോതരം വിളകളിലും സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം വഴി പ്രകടമാകുന്നത്. മഴയുടെ ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് ജലലഭ്യത കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം. താപനിലാ വർധനവ് ആഗോളതലത്തിലും പ്രാദേശിക തലത്തിലും വർധിച്ചു വരുന്ന ഭക്ഷ്യാവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ കൈവരിക്കുന്നതിനും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ പ്രകൃതിജന്യ സസ്യജാലങ്ങൾ ആർദ്രോഷണ മേഖലാ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രകൃതത്തോട് കൂടിയവയാണ്. സമൃദ്ധമായ സൂര്യപ്രകാശം, ഉയർന്ന ആപേക്ഷിക ആർദ്രത കേരളത്തിലെ പ്രകൃതിജന്യ സസ്യജാലങ്ങൾ ആർദ്രോഷണ മേഖലാ കാലാവസ്ഥക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രകൃതത്തോട് കൂടിയവയാണ്. സമൃദ്ധമായ സൂര്യപ്രകശം, ഉയർന്ന ആപേക്ഷിക ആർദ്രത, ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ്, കനത്ത വർഷപാതം എന്നിവ ആർദ്രോഷണ മേഖലാ പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ പ്രദേശത്തെ തനതു സസ്യജാലങ്ങളായ റബ്ബർ, കാപ്പി, കൊക്കോ, വാഴ, കരിമ്പ്, നെല്ല് എന്നിവ ഇവിടെ സമൃദ്ധമായി കൃഷി ചെയ്യാം. കേരളത്തെ പോലെ യഥേഷ്ടം ജലം ലഭിക്കുന്ന ആർദ്രോഷ്ണ പ്രദേശങ്ങളിൽ മേൽപറഞ്ഞ വിളകളെ കൂടാതെ തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, കുരുമുളക്, തുടങ്ങിയ വിളകളും സമൃദ്ധമായി വളരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് വിളവിന്യാസവും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം, അന്തരീക്ഷ താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, എന്നിവയനുസരിച്ച് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകളിൽ വ്യത്യസമുണ്ട്. ഉയർന്ന താപനിലയോട് ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിളകളാണ് തെങ്ങ്, നെല്ല്, കശുമാവ് എന്നിവ. കേരളത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ( സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 7.5 മീറ്റർ ഉയരം വരെ) കൃഷിചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിളകളാണിവ. മിതോഷ്ണം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇടനാട് പ്രദേശങ്ങളിലും (7.5 മീറ്റർ മുതൽ 75 മീറ്റർ വരെ ) തെങ്ങ്, കവുങ്ങ്, റബ്ബർ, കശുമാവ്, കുരുമുളക്, എന്നീ വിളകൾ സമൃദ്ധമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, മിതമായ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിനോട് പ്രതിപത്തിയുള്ള വിളകൾ താരതമ്യേന ഉയരമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ (75 മീറ്റർ മുതൽ 700 മീറ്റർ വരെ ഉയരം ) പൊതുവെ താപനില മിതമായതോ കുറവോ ആയിരിക്കും. ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷ താപനില കുറയുന്നു.

റബ്ബർ, തേയില, കാപ്പി, കുരുമുളക്, തെങ്ങ്, എന്നീ വിളകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പ്രദേശമാണിത്. എന്നാൽ, ഹൈറേഞ്ചിൽ (700 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരം) പൊതുവെ താഴ്ന്ന താപനിലയോട് പ്രതിപാതിയുള്ള ഏലം, കാപ്പി, തേയില തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സസ്യവും പ്രത്യേകമായ ഓരോ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരുന്നവയാണ്. കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച് മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാലിക വിളകളുമുണ്ട്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം മിക്കപ്പോഴും കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും അതനുസരിച്ച് തനത് സസ്യജാലങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുകയും ചെയ്യുന്നു. ധാരാളം മഴലഭിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ നിബിഡ വനപ്രദേശങ്ങളാണ്. മഴ കുറഞ്ഞ് വരുംതോറും പുൽപ്രദേശങ്ങൾ, കുറ്റിച്ചെടികൾ, മരുഭൂമികൾ എന്നിവയിലേക്ക് ക്രമേണ പ്രകൃതമാറ്റം കാണപ്പെടുന്നു. (തുടരും)

(കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകനും കാലാവസ്ഥാ കോളമിസ്റ്റുമാണ് ലേഖകൻ)

കൃഷി ഇനി കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചാകാം


ഡോ. ഗോപകുമാർ ചോലയിൽ

കാർഷിക മേഖലക്ക് കാലാവസ്ഥയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതും. ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷ സാന്ദ്രതയനുസരിച്ച് അന്തരീക്ഷതാപന സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷിതത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയെന്ന നിലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, കാർഷിക മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം. മറിച്ച്, ജനലക്ഷങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതികൂടിയാണത്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രകട ലക്ഷണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷതാപനിലാ വർധനവ്, മഴയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്രമരാഹിത്യം, വരൾച്ചാവേളകൾ, പ്രളയം, അസാധാരണ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പലരൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥയിലെ ഇത്തരം പ്രകൃത്യാലുള്ള മാറ്റങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവുമധികം പിടിച്ചുലക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയെയാണ്. മഴയുടെ അളവ്, അന്തരീക്ഷ താപനില, വിളകൾ, മണ്ണ്, പരിചരണ മുറകൾ എന്നിവ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കാർഷിക മേഖലയെ പൊതുവെ എപ്രകാരം ബാധിക്കുമെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുക ദുഷ്‌കരമാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രകടവും പ്രത്യക്ഷവുമായ ലക്ഷണമാണ് അന്തരീക്ഷ താപനിലാ വർദ്ധനവ്. അന്തരീക്ഷതാപത്തോട് വ്യത്യസ്ത വിളകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണ സ്വഭാവമാണുള്ളത്‌. ലോകജനസംഖ്യയുടെ സിംഹഭാഗവും ഉഷ്ണമേഖലയിൽ ആയതിനാലും അവിടങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇവിടങ്ങളിൽ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. മാറുന്ന കാലാവസ്ഥാസാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിജീവനം തേടുന്നതോ, വ്യാപകമാകുന്നതോ ആയ കൃമി-കീട-രോഗബാധകൾ, കളകൾ, മണ്ണിന്റെ വൃദ്ധിനാശം, നിയന്ത്രണാധീതമായ ജനസംഖ്യാ വര്ധനവ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഉഷ്ണമേഖലാ രാജ്യങ്ങളുടെ കാർഷിക മേഖലയെയും അതുവഴി അവിടുത്തെ ജനജീവിതത്തെയും സാരമായി ബാധിക്കും.
വിത്ത്, വളം, പരിചരണം തുടങ്ങിയ കാലാവസ്‌തേതര ഘടകങ്ങൾ അനുകൂലമായാൽ പോലും കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ അത് വിളവിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്താറുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയിലെ അസാധാരണവും പ്രവചനാതീതവുമായ മാറ്റങ്ങൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർണ്ണായകമാണ്. ഉദാഹരണമായി, 2007 ലെ ശക്തമായ കാലവർഷം മൂലം കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നെല്ലറയെന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടനാടൻ പാടശേഖരങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. സാധാരണ ഹെക്ടറിന് അഞ്ച് ടൺ വരെ വിളവ് ലഭിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തവണ ഹെക്ടറിന് ശരാശരി മൂന്ന് ടൺ വിളവ് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. നീണ്ട് നിന്ന് പെയ്ത മഴ രണ്ടാം വിള ഇറക്കുന്നതിനും കാലതാമസം വരുത്തി. 2018, 2019 വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയങ്ങളും കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലക്കേൽപ്പിച്ച ആഘാതങ്ങൾ വലുതാണ്. നെൽകൃഷിമേഖല പാടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ. 2021 ജനുവരി മാസത്തിൽ പെയ്ത അസ്വാഭാവികമായ മഴ ചിലയിടങ്ങളിൽ നെൽകൃഷിയെയും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വട്ടവട പ്രദേശത്തെ പച്ചക്കറി കൃഷി, മറയൂരിലെ കരിമ്പ് കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് ഗണ്യമായ തോതിൽ ആഘാതമേല്പിച്ചു.
പ്രധാനമായും കാർഷികാധിഷ്ഠിത സമ്പത് വ്യവസ്ഥയാണ് ഭാരതത്തിന്റേത്. ജനസംഖ്യയുടെ 52 ശതമാനത്തോളം, കൃഷിയും അനുബന്ധ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ കാര്ഷികവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ 76 ശതമാനത്തോളമാണ്. കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ജീവനോപാധിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. കാരണം, കാർഷികോല്പാദനം, അന്തരീക്ഷ താപനില, മൺസൂൺ മഴ എന്നിവയാൽ നിയന്ത്രിതമാണ്. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രണ്ടാം വിളക്കാലത്താണ് അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ വർദ്ധനവ് പ്രകടമാവുന്നത്. അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് രണ്ടാംവിള കൃഷിയെയാണ്. താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് വർദ്ധനവ് ഗോതമ്പുത്പാദനത്തിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് ദശലക്ഷം ടൺ വരെ കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു. ഓരോതരം വിലകളിലും സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം വഴി പ്രകടമാകുന്നത്. (തുടരും)
(കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകനും കാലാവസ്ഥാ കോളമിസ്റ്റുമാണ് ലേഖകൻ)

ന്യൂനമർദം: മഴ 18 വരെ തുടർന്നേക്കും, വടക്ക് ജാഗ്രത വേണം

കേരളത്തിൽ വിവിധ കാലാവസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലം ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മഴ ഈ മാസം 18 വരെ തുടരാൻ സാധ്യത. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കണം. അടുത്തദിവസങ്ങളിലും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തിപ്പെടും. മധ്യകേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലും ഇന്നുമുതൽ മഴ കൂടുതൽ സജീവമാകും. ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർകോട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേക ജാഗ്രത വേണ്ടിവരും. മഴക്കെടുതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഈ ജില്ലകളിൽ റൂറൽ ഭാഗങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി നൽകുന്നത് ഉചിതമാണ്.

മൾട്ടിപ്പിൾ വെതർ സിസ്റ്റം
ഒഡിഷക്കും ആന്ധ്രക്കും ഇടയിൽ ന്യൂനമർദം നില നിൽക്കുന്നു. കേരളത്തിന് കുറുകെ കിഴക്ക് – പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ കാറ്റിന്റെ ഖണ്ഡ ധാര ( shear zone) രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് തീരം മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ ന്യൂനമർദ പാത്തിയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതു പ്രകാരം കോഴിക്കോട് മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരും. മറ്റു ജില്ലകളിലും ന്യൂനമർദ്ദ സ്വാധീനം മൂലം മഴ സജീവമാകും. ചൊവ്വ, ബുധൻ കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴ സാധ്യതയുണ്ട്.

ജാഗ്രത തുടരണം
തുടർച്ചയായി മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. വാഹനങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ അകലവും വേഗതയും ഉറപ്പുവരുത്തുക. ജലാശയങ്ങളിലോ തോട്ടിലോ അരുവിയിലോ ഇറങ്ങുന്നതും മീൻ പിടിക്കുന്നതും സുരക്ഷിതമല്ല. കുത്തൊഴുക്ക്, മലവെള്ളപാച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് ജലനിരപ്പ് കൂട്ടും. മലയോരങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യത. നഗരങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷത വെള്ളക്കെട്ടുകൾക്കും സാധ്യത. കുട്ടികൾ വെള്ളക്കെട്ടുകൾക്ക് സമീപം പോകുന്നില്ലെന്ന് മുതിർന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. സർക്കാർ ഏജൻസികളും മറ്റും നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക.

കേരളത്തിലും ഗൾഫിലും ഇന്നത്തെ മഴ വിശകലനം

കേരളത്തിൽ കാലവർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായ മഴ തുടരും. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി കനത്ത മഴ തുടരുന്ന വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മഴക്ക് ഇടവേളകൾ ലഭിക്കും. നാളെയും വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ മലയോരമേഖലകളിൽ മഴ തുടരുമെങ്കിലും ദീർഘമായ ഇടവേളകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം മഴ താൽക്കാലികമായി കുറയും. ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും മഴ സാധ്യത. തുടർന്ന് വീണ്ടും മഴക്ക് അല്പം ബ്രേക്ക് ലഭിക്കും. ബുധനാഴ്ചക്കുശേഷം വീണ്ടും മഴ ശക്തിപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ജാഗ്രത

വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ തുടർന്ന് സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം പിന്തുടരുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം. കാസർകോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ പുഴകളെല്ലാം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പുഴകളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ പെട്ടെന്നുള്ള കുത്തൊഴുക്കും ജലനിരപ്പിൽ നേരിയ വ്യതിയാനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. തോടുകൾ അരുവികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതും സെൽഫി എടുക്കുന്നതും സുരക്ഷിതമല്ല. ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ധരിക്കാതെ തോണിയിലോ മറ്റോ കടവ് കടക്കുന്നതും സുരക്ഷിതമല്ല.
മഴ കുതിർന്ന കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ അനാവശ്യ രാത്രികാല യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയിലും മഴക്ക് ഇടവേളകൾ ലഭിക്കുന്നത് ആശ്വാസമാണ്. മധ്യകേരളത്തിലും തെക്കൻ കേരളത്തിലും ഇന്ന് സാമാന്യം ശക്തമായ മഴ ഉച്ചക്ക് ശേഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം. അറബിക്കടലിൽ വ്യാപകമായ മേഘരൂപീകരണം ഉണ്ട് . അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൂന്നു കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ശക്തമാണ്. അതിനാൽ ഈ മേഘങ്ങൾ കരയിലെത്തിയാൽ തീർച്ചയായും മഴ ലഭിക്കാൻ കാരണമാകും.

ഗൾഫിലും മഴ തുടരുന്നു

ഒമാനിന്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ വർഷക്കാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള മഴക്ക് ഇന്നും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒമാനിലും യു.എ.ഇയിലും പലയിടങ്ങളിലായി ശക്തമായ മഴ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സലാലയിലും മൺസൂൺ ശക്തിപ്പെടും. ഒമാനിന്റെ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിലും യു.എ.ഇയിലും ഇടിയോടുകൂടിയുള്ള മഴക്കാണ് സാധ്യത. മഴക്കൊപ്പം ആലിപ്പഴ വർഷത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒമാൻ, യു.എ.ഇ പൂർണ്ണമായും സൗദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളിലും ഇന്ന് മേഘാവൃതം ആകും. കിഴക്കൻ സൗദിയിൽ ദമാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താപനിലയിലും കുറവുണ്ടാകും.

നാലു ദിവസം കൊണ്ട് 10 ശതമാനം മഴക്കുറവ് നികത്തി കേരളം

കേരളത്തിൽ ജൂൺ 30 ന് 53 ശതമാനമായിരുന്ന മഴക്കുറവ് ജൂലൈ നാലിന് 43 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. നാലു ദിവസം കൊണ്ട് പത്തു ശതമാനം മഴക്കുറവാണ് നികത്തപ്പെട്ടത്. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെയുള്ള കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ചാണ് മഴക്കുറവ് 43 ശതമാനത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ 738.8 എം.എം മഴ ലഭിക്കേണ്ടതിനു പകരം ലഭിച്ചത് 424.2 എം.എം മഴയാണ്.
അതേസമയം, എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇപ്പോഴും മഴക്കുറവ് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വലിയ മഴക്കുറവ് എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും മാറിയിട്ടുമുണ്ട്. 60% ൽ കൂടുതൽ കുറവ് വന്നാലാണ് വലിയ കുറവെന്ന് പറയുക. ഇടുക്കിയാണ് അവസാനമായി ഈ കടമ്പ കടന്നത്. ഇടുക്കിയിൽ ഇന്ന് കാലത്തു വരെ 58% മഴക്കുറവാണ് ഉള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടിയ മഴ കാസർഗോഡാണ്. 71.47 സെ. മീ. മഴയുമായി കാസർഗോഡ് മുന്നിലാണ്. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ സജീവമായതോടെയാണിത്.

58.95 സെ. മീ. മഴയുമായി കണ്ണൂർ രണ്ടാമതും 57.62 സെ. മീ മഴയുമായി കോഴിക്കോട് മൂന്നാമതും എത്തി. ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും ഈ സമയം ശരാശരി 100 സെ. മീറ്ററിലധികം മഴ കിട്ടേണ്ടതാണ്. 53.98 സെ. മീ. മഴയുമായി തൃശൂരും, 51.28 സെ. മീ. മഴയുമായി കോട്ടയവും തൊട്ടു പിന്നിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ കിട്ടിയത്. 23.26 സെ. മീ. പാലക്കാടാണ് അടുത്തത് 24.6 സെ. മീ. കൊല്ലം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 27.47 സെ. മീ. മഴക്കുറവ് ശതമാനത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥിതി കോട്ടയത്തിനാണ്. 29% കുറവ്. ആലപ്പുഴ 31% കുറവ്. തൃശൂർ 32% കുറവ്. മോശം സ്ഥിതി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇടുക്കി. 58% കുറവ്. പാലക്കാട് 54%. വയനാട് 49%. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരും. എന്നാൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ലക്ഷദ്വീപിൽ സാധാരണ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചക്രവാത ചുഴി: വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ സാധ്യത

ഒരാഴ്ച നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നു മുതൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിലും വ്യാഴം മുതൽ മറ്റു ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടത്തരം മഴക്ക് സാധ്യത. ഇടിയോടെ കൂടിയും അല്ലാതെയും മഴ ലഭിക്കാമെന്ന് മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതർ പറയുന്നു. വടക്കൻ കേരള തീരത്തോട് ചേർന്ന് വിവിധ അന്തരീക്ഷ ഉയരങ്ങളിലായി രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാത ചുഴിയാണ് മഴക്ക് കാരണം. ഇത് കാലവർഷക്കാറ്റിനെ വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനാൽ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ കാസർകോട്ടും മറ്റും കാലവർഷം എത്തുകയുള്ളൂ. വടക്കൻ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ലഭിക്കുന്ന മഴക്കൊപ്പം ഇടിയും മിന്നലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മഴക്കൊപ്പം കാറ്റിനും സാധ്യത. ഈ മഴ കാലവർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണാനാകില്ല. വടക്കൻ തീരത്തോട് ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാത ചുഴിയോട് ചേർന്ന് കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും കുറുകെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് ന്യൂനമർദ പാത്തി (ട്രഫ്) നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതും വടക്കൻ കേരളത്തിലും വടക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലും മഴക്ക് കാരണമാകും. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ആലപ്പുഴ വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ പെയ്യുന്ന മഴ കാലവർഷത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിനാൽ അവിടെ ഇടക്കിടെ മഴ ശക്തമായി തുടരും. തെക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ കാലവർഷക്കാറ്റിന് ശക്തി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാറ്റം വരും. കടലിൽ കാലവർഷ പ്രതീതിയിൽ മഴ തുടരും. ധരാളം മേഘങ്ങൾ കടലിൽ രൂപപ്പെടുകയും അവ മഴയായി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് . അതിനാൽ ലക്ഷദ്വീപ്, മാലദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മഴ തുടരും. ജൂൺ 3 മുതൽ 7 വരെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും സാധാരണ തോതിലോ അതിൽ കുറവോ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കേരളത്തിൽ മഴ കുറയും; ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ മാത്രം

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ മെറ്റ്ബീറ്റ് അവലോകനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് പോലെ കേരളത്തിൽ ഈ ആഴ്ച മഴ കുറയും. ജൂൺ 1 മുതൽ വീണ്ടും മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ഇപ്പോഴും മൺസൂൺ പാറ്റേണിൽ ആണെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ മഴ കുറയുന്നത് ബ്രേക്ക് സീസണ് സമാനമായ സാഹചര്യം ആണെന്നും ഞങ്ങളുടെ വെതർ മാൻ പറയുന്നു. അതിനാൽ പകൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചൂടുള്ള വെയിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടക്ക് വെയിൽ മാഞ്ഞ് മഴയും ലഭിക്കും. അറബിക്കടലിൽ മഴക്ക് അനുകൂലമായ മേഘ രൂപീകരണം ഉണ്ട്. അവ കൂടുതലും കടലിൽ മഴ പെയ്യിക്കും. ചില മേഘങ്ങൾ കാറ്റിന്റെ ദിശയും ശക്തിയും അനുസരിച്ച് മഴ പെയ്യിക്കും. ഏറെ നേരം അത്തരം മഴ തുടരില്ല. എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും മഴ ഉണ്ടാകണം എന്നുമില്ല. കേരളത്തിന്റെ കരയിൽ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥ മുൻ കരുതലുകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഴ്ചയാണ് ഇത്. കടലും അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ശാന്തമായി തുടങ്ങും. കൂടുതൽ തൽസമയ പോസ്റ്റുകൾ metbeat weather ഫേസ്ബുക് പേജിൽ .

മഴ തുടരുന്നു; ഇടുക്കി ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ഭീഷണിയില്‍

തോരാമഴയില്‍ ഇടുക്കി ജില്ല ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ഭീഷണിയില്‍. കാലവര്‍ഷമെത്തും മുമ്പ് തന്നെ അണക്കെട്ടുകളിലേക്ക് നീരൊഴുക്ക് കനത്തു. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി തുടങ്ങിയ മഴ ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അല്‍പ്പം തോര്‍ന്നെങ്കിലും രാത്രി വീണ്ടും കനത്തു. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അല്‍പം ശമനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശരാശരി 36.42 മില്ലി മീറ്റര്‍ മഴയാണ് ജില്ലയില്‍ ഇന്നലെ ലഭിച്ചത്. പീരുമേട്, തൊടുപുഴ താലൂക്കുകളിലാണ് കൂടുതല്‍ മഴ കിട്ടിയത്. ഇന്ന് മുതല്‍ മഴയില്‍ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം.
മാര്‍ച്ച് ഒന്ന് മുതല്‍ ഇന്നലെ വരെ ലഭിക്കേണ്ട മഴയേക്കാള്‍ 91 ശതമാനം കൂടുതലാണ് പെയ്തത്. 304.1 മില്ലി മീറ്റര്‍ മഴ ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 581.7 മില്ലി മീറ്റര്‍ മഴ കിട്ടി. കാലവര്‍ഷമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ജില്ലയില്‍ മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നത് ആശങ്കക്കിടയാക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചില്‍, ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങള്‍ ഭീതിയിലാണ്. മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മാറുന്നതു വരെ ഇവിടെ തൊഴിലെടുക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മഴയെ തുടര്‍ന്ന്് അണക്കെട്ടുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് ശക്തമായി. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്ക് 11.048 ദശലക്ഷം യൂനിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ ജലമാണ് ഇന്നലെ ഒഴുകിയെത്തിയത്. 2340 അടിയാണ് അണക്കെട്ടിലെ നിലവിലെ ജലനിരപ്പ്. പരമാവധി സംഭരണശേഷിയുടെ 38 ശതമാനമാണിത്. വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് ഇന്നലെ 31.6 മില്ലി മീറ്റര്‍ മഴ ലഭിച്ചു. മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നേരിയ തോതിലുയര്‍ന്ന് 130.36 അടിയിലെത്തി. അണക്കെട്ടിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ ശക്തമാണ്. മലങ്കര, പൊന്മുടി, ലോവര്‍ പെരിയാര്‍, നേര്യമംഗലം ഡാമുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിലും വര്‍ധനയുണ്ട്.

മഴയുടെ അളവ് (മില്ലി മീറ്ററില്‍)

താലൂക്ക് തിരിച്ച്

തൊടുപുഴ 57.6
ഉടുമ്പഞ്ചോല 11.6
ദേവികുളം 39
പീരുമേട് 42.3
ഇടുക്കി 31.6

കേരളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ചവരെ അതിശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത

കേരളത്തിൽ കാലവർഷത്തിനു സമാനമായ അന്തരീക്ഷ സാഹചര്യം ഉടലെടുക്കുകയും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത. അസാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുർബലമായതിനു പിന്നാലെ കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ഞായർ മുതൽ ചൊവ്വ പരക്കെ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ചില ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമോ തീവ്രമോ ആയ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതറിലെ നിരീക്ഷകരുടെ പാനൽ പറയുന്നു. കണ്ണൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് മഴ ശക്തിപ്പെടുക.

ആൻഡമാനിൽ കാലവർഷം നാളെ
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽ നാളെ എത്തിയേക്കും. തുടർന്ന് ശ്രീലങ്കയിലും മെയ് 26 ഓടെ കേരളത്തിലും എത്തുമെന്നാണ് മെറ്റ്ബീറ്റ് വെതറിന്റെ നിരീക്ഷണം. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ കാലവർഷത്തിന് സമാനമായ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി ഉരുത്തിരിഞ്ഞെങ്കിലും കാലവർഷം എത്തിയെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഇതു പൂർത്തിയാകുന്ന മുറക്ക് ഔദ്യോഗിക ഏജൻസിയായ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരണം നടത്തും. ഇപ്പോൾ പെയ്യുന്ന മഴ പ്രീ മൺസൂണിന്റെ അഥവാ മൺസൂൺ പൂർവകാല മഴയുടെ കണക്കിലാണ് പെടുന്നത്.

ജാഗ്രത വേണം, മഴ ശക്തമാകും

പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ശക്തിപ്പെട്ടതിനാൽ അറബിക്കടലിൽ അടുത്ത നാലു ദിവസം മേഘരൂപീകരണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവ കാറ്റിന്റെ ശക്തിക്കും ദിശയ്ക്കും അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപിനും കേരളത്തിനും ഇടയിലുള്ള കടൽ ഭാഗത്ത് കനത്ത മഴക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ മത്സ്യബന്ധം കേരളം, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാകില്ല. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകുന്ന നിർദേശം അനുസരിച്ചേ കടലിൽ പോകാവൂ. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഞായർ മുതൽ അതിശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജാഗ്രതാ നിർദേശവും പാലിക്കണം. തീരദേശത്തും കിഴക്കൻ മേഖലയിലും കനത്ത മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന മേഘങ്ങളിൽ കൂടുതലും കടലിൽ തന്നെ പെയ്തു തീരുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. അതിനാൽ കരയിൽ എത്രത്തോളം ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേ വ്യക്തമാകൂ. കാറ്റിന്റെ അസ്ഥിരതയും മഴയെ കടലിൽ പെയ്യിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന മാതൃകകളിൽ കാണിക്കുന്ന മഴ അത്രയും കരയിൽ പെയ്യില്ലെന്നു വേണം കരുതാൻ.

മഴ ഏതെല്ലാം ജില്ലകളിൽ

ഞായറാഴ്ച തൃശൂർ മുതൽ കൊല്ലം വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ സാധ്യത. എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ ശക്തമോ അതിശക്തമോ ആയ മഴക്ക് സാധ്യത. കാസർകോട് മുതൽ പാലക്കാട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയും ഇടത്തരം മഴയും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

തിങ്കൾ കണ്ണൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള തീരദേശത്തും ഇടനാട്ടിലും ശക്തമായ മഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട അതി ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത

ചൊവ്വാഴ്ച മലപ്പുറം, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട തീവ്രമഴയോ അതിശക്തമായ മഴയോ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മറ്റു ജില്ലകളിലെല്ലാം അതിശക്തമായ മഴയോ ശക്തമായ മഴയോ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Metbeat Weather, Weatherman Kerala ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ പിന്തുടരുക. metbeat.com, metbeatnews.com വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും ഞങ്ങളുടെ അപ്‌ഡേഷൻ ലഭ്യമാകും.
Photo Courtesy- Mathrubhumi