ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിന് IMD

ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിന് ആവശ്യമായ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കാൻ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കാലാവസ്ഥാ ബലൂണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റേഡിയോ സോണ്ടുകൾക്ക് പകരം സെൻസറുകൾ ഘടിപ്പിച്ച …

Read more

കാലവർഷം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിയെന്ന് ഐ.എം.ഡി

കേരളത്തിൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (കാലവർഷം) ഇന്ന് എത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐ.എം.ഡി ) സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തുമെന്നായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ …

Read more