വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇടിയോടെ മഴ, മലവെള്ള പാച്ചിൽ (video)

Recent Visitors: 2 വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഇടിയോടുകൂടെയുള്ള മഴയിൽ പലയിടത്തും മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ. വനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതായും സംശയം. കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലയിൽ …

Read more

മൺസൂൺ ബ്രേക്ക് തുടരുന്നു ; ഇടിയോടെ മഴ തുടരും, ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയും

Recent Visitors: 2 തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴി തുടരുന്നതും തെക്കൻ ഉൾനാടൻ കർണാടകയ്ക്ക് മുകളിൽ കാറ്റിന്റെ ശക്തമായ അഭിസരണം നടക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാലും കേരളത്തിന്റെ …

Read more