കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും ;ചക്രവാതചുഴി ന്യൂനമർദ്ദം ആകാൻ സാധ്യത

കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും . ഇന്നും ( ചൊവ്വ) വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. മധ്യ കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മ്യാൻമാർ തീരത്തായി നിലനിൽക്കുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അറിയിപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും ;ചക്രവാതചുഴി ന്യൂനമർദ്ദം ആകാൻ സാധ്യത
കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും ;ചക്രവാതചുഴി ന്യൂനമർദ്ദം ആകാൻ സാധ്യത

Leave a Comment