ദുബൈയിലെ അല്‍ മായ ഐലന്റ് ആന്റ് റിസോര്‍ട്ടില്‍ ഒഴിവുകൾ

ദുബൈയിലെ അല്‍ മായ ഐലന്റ് ആന്റ് റിസോര്‍ട്ടില്‍ ഒഴിവുകൾ

ദുബൈയിലെ അല്‍ മായ ഐലന്റ് ആന്റ് റിസോര്‍ട്ടില്‍ വെയിറ്റര്‍/ വെയിറ്റ്രസ് ഒഴിവുകളുണ്ട്. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷ നല്‍കാനാകും. അല്‍ മായ ഐലന്റ് ആന്റ് റിസോര്‍ട് കരിയര്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഇടനിലക്കാരോ മറ്റു ചെലവുകളോ ഇല്ല. റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഫീസോ ഇല്ല.

Company Details:

Company Name: Al Maya Island & Resort
Job Location: Dubai
Requirement Fee: None
Application Mode: Online
Recruitment Type: Free & Direct
Expected Salary: AED 2500–5600
Qualification: High School Equivalent; Degree/Diploma
Nationality: Any
Benefits: Attractive, as per UAE labor law

Current Job Vacancies at Al Maya Island & Retsort

Waiter/Waitress

Requirements: Minimum of 2 years of experience in the hospitality industry, must be based locally.

How to Apply for Al Maya Island & Resort Careers:

Method 1: Visit the Al Maya Island & Resort careers website, browse available vacancies, and apply for eligible positions.

Method 2: Apply through the Al Maya Island & Resort UAE LinkedIn page if you have a LinkedIn profile.

Method 3: Send your CV and cover letter to the HR email provided on the Al Maya Island & Resort page. Ensure your resume is up-to-date and include a cover letter detailing your eligibility for the job.

Al Maya Island & Resort HR Email ID: [email protected]
LinkedIn Page: https://www.linkedin.com/company/almayaisland/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs_miniCompany%3A86402672&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed%3BqnlJKFUZTRmxNv6z2eZP5g%3D%3D

ഗള്‍ഫിലെ തൊഴില്‍ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാന്‍ ഗള്‍ഫ് തൊഴില്‍വാര്‍ത്ത വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യുക
metbeat career news

Share this post

Femi Resmin is a multifaceted professional with a diverse educational and career background holds a Bachelor of Arts in English from Calicut University and a Bachelor of Education.She applies her extensive knowledge of the English language and analytical skills in her role as a content writer for weather reporting, delivering precise and informative content to a broad audience.

Leave a Comment