തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ

Recent Visitors: 73 തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരളത്തിലും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ തെക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യകേരത്തിലും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ തുടങ്ങി. കേരള തീരം മുതൽ തെക്കൻ …

Read more

kerala weather 05/07/24: കേരള തീരത്ത് ന്യൂനമർദ പാത്തി ദുർബലം ; ഇന്നത്തെ മഴ ഇങ്ങനെ

Recent Visitors: 45 kerala weather 05/07/24: കേരള തീരത്ത് ന്യൂനമർദ പാത്തി ദുർബലം ; ഇന്നത്തെ മഴ ഇങ്ങനെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ വിവിധ …

Read more

ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി തുടരുന്നു; കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ മഴ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ

Recent Visitors: 112 ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തി തുടരുന്നു; കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ മഴ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ഇന്നും …

Read more

weather (03/07/24) : ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ സാധ്യത

Recent Visitors: 52 weather (03/07/24) : ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ സാധ്യത ഇടവേളക്കുശേഷം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും കാലവർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടത്തരം മഴ …

Read more

രാജ്യം മുഴുവൻ കാലവർഷം വ്യാപിച്ചതായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്

Recent Visitors: 38 രാജ്യം മുഴുവൻ കാലവർഷം വ്യാപിച്ചതായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് രാജ്യം മുഴുവൻ കാലവർഷം (തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ) വ്യാപിച്ചെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. …

Read more

കേരളത്തിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മഴ സാധ്യതയെന്ന് Imd

kerala monsoon weather 03/06/24

Recent Visitors: 26 കേരളത്തിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മഴ സാധ്യതയെന്ന് Imd കേരളത്തിൽ ജൂലൈ മാസം സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ മഴ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ …

Read more

കേരളത്തിലെ മഴ ഇനി എങ്ങനെ, ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ കനത്ത മഴ

Recent Visitors: 68 കേരളത്തിലെ മഴ ഇനി എങ്ങനെ, ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ കനത്ത മഴ കേരളത്തില്‍ പത്തു ദിവസത്തോളമായി സജീവമായ കാലവര്‍ഷം വീണ്ടും കുറയുന്നു. ഈ ആഴ്ചയോടെ കാലവര്‍ഷം …

Read more

weather (30/06/24) : ന്യൂനമർദം ദുർബലം, രാജ്യത്തുടനീളം ശക്തമായ മഴ സാധ്യത തുടരും

Recent Visitors: 25 weather (30/06/24) : ന്യൂനമർദം ദുർബലം, രാജ്യത്തുടനീളം ശക്തമായ മഴ സാധ്യത തുടരും weather (30/06/24) : വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനു …

Read more