കാലവർഷം തുടങ്ങി ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ 60% മഴക്കുറവ് ; ജൂലൈയിൽ അതിശക്തമായ മഴ

കേരളത്തിൽ കാലവർഷം തുടങ്ങി ഒരു മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ 60% മഴക്കുറവ്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ ജൂൺ 1 മുതൽ ജൂൺ 29 വരെയുള്ള കണക്കുപ്രകാരമാണ് 60% മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

വിവിധ ജില്ലകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മഴ കുറവ്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 530.8 mm മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 330.5 mm മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. 38% ത്തിന്റെ കുറവ്. കണ്ണൂരിൽ 58 ശതമാനം കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 841.1mm മഴ ലഭിക്കേണ്ട കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 354.2 mm മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 47 ശതമാനം മഴ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. 671.1 mm മഴ ലഭിക്കേണ്ട എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 355.7 mm മഴ ലഭിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 71% മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. കാസർകോട് 64 ശതമാനം, കൊല്ലം 34, കോട്ടയം 58, കോഴിക്കോട് 74, മലപ്പുറം 63, പാലക്കാട് 67, പത്തനംതിട്ട 31, തിരുവനന്തപുരം 46, തൃശ്ശൂർ 59, വയനാട് 89% എന്നിങ്ങനെ മഴ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ മാഹിയിൽ64 ശതമാനം മഴക്കുറവ്. 786.7 mm മഴ ലഭിക്കേണ്ട മാഹിയിൽ 279.4 mm മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. ലക്ഷദ്വീപിൽ 32% മഴ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 325.9mm മഴ ലഭിക്കേണ്ട ലക്ഷദ്വീപിൽ 221.8mm മഴയാണ് ലഭിച്ചത്.

അതേസമയം കേരളത്തിൽ കാലവർഷം ജൂലൈ 2 വരെ ദുർബലമായി തുടരും. ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജൂലൈ 2 ന് ശേഷം മഴ കേരളത്തിൽ ശക്തമാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും Metbeat Weather നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ജൂലൈ 2 മുതൽ 8 വരെ കേരളത്തിൽ അതി ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇടങ്ങളിൽ തീവ്ര മഴക്കും സാധ്യത ഉണ്ട്.

അതിനാൽ ഔദ്യോഗിക കാലാവസ്ഥ, ദുരന്തനിവാരണ  എജൻസികൾ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. വിശദമായ പോസ്റ്റുകൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ metbeat.com, metbeatnews.com പതിവായി സന്ദർശിക്കുക.

Share this post

Content editor at MetBeat Weather. She graduated in English from Calicut University, and holds a Diploma in Electronics and Communication from Thiruvananthapuram Press Club and master of communication and journalism (MCJ) from Bharatiyar University with four years of experience in print and online media.

Leave a Comment