യുഎഇയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ; മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

Recent Visitors: 4 യുഎഇയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ചില കിഴക്കൻ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ആന്തരിക തീര പ്രദേശങ്ങളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. …

Read more