ശീത തരംഗത്തിൽ വലഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യ; ഇന്നും റെയിൽ വ്യോമ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു

Recent Visitors: 7 ശീത തരംഗത്തിൽ വലഞ്ഞ് ഉത്തരേന്ത്യ; ഇന്നും റെയിൽ വ്യോമ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് തുടരുന്നു. ദില്ലി,ഹരിയാന പഞ്ചാബ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് …

Read more