ചുഴലിക്കാറ്റും ഉരുൾപൊട്ടലും തീവ്രമഴയും ബാലുശ്ശേരിക്കാർക്ക്‌ നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് ‌ മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ കഴിയും

Recent Visitors: 23 ചുഴലിക്കാറ്റും ഉരുൾപൊട്ടലും തീവ്രമഴയും ബാലുശ്ശേരിക്കാർക്ക്‌ നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് ‌ മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ കഴിയും പ്രകൃതിക്ഷോഭവും ദുരന്തവും മുന്‍കൂട്ടി അറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ബാലുശ്ശേരിയില്‍ പുതിയ …

Read more

കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണ് ; എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്നത്

Recent Visitors: 3 Dr. Deepak Gopala krishnan പലപ്പോഴും 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള മഴയുടെ പ്രവചനം പോലും കൃത്യമല്ല. അപ്പോൾ 50 വർഷത്തിനു ശേഷം മഴകൂടും …

Read more

എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചിക്കുന്നത്?

Recent Visitors: 13 ഡോ. ദീപക് ഗോപാല കൃഷ്ണൻ പത്രത്തിലും ടിവിയിലും മറ്റും നിങ്ങൾ മഴയെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ.നാളെ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഇന്ന് ഇടിയോടുകൂടിയ …

Read more