ഞമ്മളെ കോഴിക്കോട് കാണാൻ കാഴ്ചകൾ ഏറെ; പോയാല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞു സർക്കീട്ട്

ഞമ്മളെ കോഴിക്കോട് കാണാൻ കാഴ്ചകൾ ഏറെ; പോയാല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞു സർക്കീട്ട് സാഹിത്യ നഗരം, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ നഗരം, ഭക്ഷണ നഗരം, വടക്കൻ പാട്ടുകൾ തുടങ്ങി പലകാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് …

Read more

കേരളത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോകാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരിടം

മരുഭൂമിയിലെ കൊടുംചൂടിലും കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു പ്രദേശമുണ്ട് സൗദിയിൽ. സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ അബഹ. അൽഗറ, അൽ സുദ,ഹബ്ല , റിജാൽ, …

Read more

വയനാട്ടിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവേകി വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് ; 10 ദിവസത്തിൽ ഒന്നര ലക്ഷം സഞ്ചാരികൾ

വയനാട്ടിലെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവേകി വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്. ഏപ്രിൽ ആറു മുതൽ 16 വരെയുള്ള വിഷു ഈസ്റ്റർ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. …

Read more