മഴ പേടിയിൽ തമിഴകം: 10 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Recent Visitors: 7 മഴ പേടിയിൽ തമിഴകം: 10 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി, വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഒരു …

Read more

പെരും മഴ : നാല് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി

Recent Visitors: 14 പെരും മഴ : നാല് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ തെങ്കാശി, തൂത്തുക്കുടി, തിരുനെല്‍വേലി, …

Read more