1951ലെ റെക്കോർഡ് താപനില മറികടന്ന് ഊട്ടി; അവധി ആഘോഷിക്കാൻ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് നിരാശ

Recent Visitors: 13 1951ലെ റെക്കോർഡ് താപനില മറികടന്ന് ഊട്ടി; അവധി ആഘോഷിക്കാൻ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് നിരാശ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില രേഖപ്പെടുത്തി ഊട്ടി. ഞായറാഴ്ച ഊട്ടിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ …

Read more

കൊടും തണുപ്പിന്റെ പിടിയിൽ നീലഗിരി; താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ

Recent Visitors: 10 കൊടും തണുപ്പിന്റെ പിടിയിൽ നീലഗിരി; താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ കൊടും തണുപ്പിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ട നീലഗിരിയിൽ ഞായറാഴ്ച താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖപ്പെടുത്തി. …

Read more