മൂന്നാറില്‍ വീണ്ടും അതിശൈത്യം; താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രിയില്‍

Recent Visitors: 8 മൂന്നാറില്‍ വീണ്ടും അതിശൈത്യം; താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രിയില്‍ മൂന്നാറിൽ വീണ്ടും അതിശൈത്യം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലെത്തിയിരുന്നു. ഗുണ്ടുമല അപ്പര്‍ …

Read more

അതിശൈത്യം;ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ ഒഴുകിയെത്തി സഞ്ചാരികൾ

Recent Visitors: 9 അതിശൈത്യം;ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ ഒഴുകിയെത്തി സഞ്ചാരികൾ മൂന്നാറിൽ ക്രിസ്മസ്, ന്യൂ ഇയർ അവധി ആഘോഷിക്കാൻ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്.ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും …

Read more