ഒമാനിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ; യുഎഇയിൽ താ​പ​നി​ല ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നില​യി​ൽ

Arabian Sea Low pressure

Recent Visitors: 249 ഒമാനിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴ; യുഎഇയിൽ താ​പ​നി​ല ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന നില​യി​ൽ ഒമാനില്‍ ഇന്ന് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ …

Read more

USA Weather Update 14/06/24: ഫ്ലോറിഡയിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ; പാകിസ്ഥാൻ്റെ T20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8 പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങൽ ഏൽക്കുമോ

Recent Visitors: 5 USA Weather Update 14/06/24: ഫ്ലോറിഡയിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ; പാകിസ്ഥാൻ്റെ T20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പർ 8 പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മങ്ങൽ ഏൽക്കുമോ ഫ്ലോറിഡയിൽ …

Read more