കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായത് മേഘവിസ്ഫോടനം; സ്ഥിരീകരിച്ച് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്

Recent Visitors: 10 കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായത് മേഘവിസ്ഫോടനം; സ്ഥിരീകരിച്ച് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മെയ് 28ന് കൊച്ചിയിലുണ്ടായ കനത്ത മഴ മേഘ വിസ്ഫോടനം ( cloudburst )എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് …

Read more

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ അപകടം ; ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി പരിശോധിക്കും

Recent Visitors: 6 ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ അപകടം ; ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി പരിശോധിക്കും ഇന്നലെ ടെക് ഫെസ്റ്റിവലിനിടെ മഴപെയ്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് കുസാറ്റ് …

Read more

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയിൽ ഗാനമേളക്കിടെ മഴ ; തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നാല് മരണം

Recent Visitors: 9 ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയിൽ ഗാനമേളക്കിടെ മഴ ; തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നാല് മരണം കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാലയില്‍ തിക്കിലും തിരക്കിലും …

Read more