വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ജമ്മു ഹൈവേയിലെ കലുങ്ക് ഒലിച്ചുപോയി; ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു

kerala weather update

Recent Visitors: 7 കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ജമ്മു-രജൗരി ഹൈവേയിലെ ഒരു കലുങ്ക് ഒലിച്ചുപോയതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ …

Read more