കാറ്റിലും മഴയിലും നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ; കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു

Recent Visitors: 7 കാലവർഷ മഴയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കുമേൽ മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണു.പിക്കപ്പ് വാനിനും …

Read more