ഹെയ്തിയിലെ ലിയോഗനയിൽ കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും നിരവധി ആളുകൾ മരിച്ചു

Recent Visitors: 4 വാരാന്ത്യത്തിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഹെയ്തിയിൽ 42 പേർ മരിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ 11 പേരെ കാണാതായി. 13,000-ത്തിലധികം പേർ അവരുടെ വീടുകൾക്ക് …

Read more