24 മണിക്കൂറിൽ കുലുങ്ങിയത് 38 തവണ ; ഉറക്കമില്ലാതെ തായ്‌വാൻ ജനത

earthquake

Recent Visitors: 6 24 മണിക്കൂറിൽ കുലുങ്ങിയത് 38 തവണ ; ഉറക്കമില്ലാതെ തായ്‌വാൻ ജനത വീണ്ടും കുലുങ്ങി തായ്‌വാൻ. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയുണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തിനു പിന്നാലെ തിങ്കളാഴ്ച …

Read more

കിഴക്കൻ തായ്വാനിലെ ഹുവാലിയൻ കൗണ്ടിയിൽ 9 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ഭൂകമ്പങ്ങൾ

earthquake

Recent Visitors: 6 കിഴക്കൻ തായ്വാനിലെ ഹുവാലിയൻ കൗണ്ടിയിൽ 9 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഹുവാലിയൻ: കിഴക്കൻ തായ്വാനിലെ ഹുവാലിയൻ കൗണ്ടിയിലെ ഷൗഫെംഗ് ടൗൺഷിപ്പിൽ തിങ്കളാഴ്ച വെറും …

Read more