നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ ജോലി; ഗോവ ഷിപ്പ് യാര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡില്‍ 38 ഒഴിവുകൾ

നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ ജോലി; ഗോവ ഷിപ്പ് യാര്‍ഡ് ലിമിറ്റഡില്‍ 38 ഒഴിവുകൾ പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ഗോവ ഷിപ്പ് യാര്‍ഡിലേക്ക് പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്. …

Read more

കേന്ദ്ര ആയുര്‍വേദ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവ് ; AIIA റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024

കേന്ദ്ര ആയുര്‍വേദ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവ് ; AIIA റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2024 കേന്ദ്ര ആയുഷ് മിഷന് കീഴില്‍ സ്ഥിര ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ഓള്‍ …

Read more