തക്കാളി വില കുത്തനെ ഉയർത്തിയത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയോ?

Recent Visitors: 0 തക്കാളി വില കുത്തനെ ഉയർത്തിയത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയോ? തക്കാളി വില കുതിച്ചുയരാൻ വില്ലൻ ആയത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും തക്കാളി …

Read more

ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത കേരളതീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്

Recent Visitors: 12 ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത കേരളതീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ 10-06-2024 മുതൽ 12-06-2024 വരെ …

Read more

മോശം കാലാവസ്ഥ: ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട 18 വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു

Recent Visitors: 9 മോശം കാലാവസ്ഥ: ഡൽഹിയിൽ ഇറങ്ങേണ്ട 18 വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു മോശം കാലാവസ്ഥ മൂലം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങേണ്ട 18 വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു …

Read more

മോശം കാലാവസ്ഥ : മത്സ്യബന്ധനത്തിന്  വിലക്ക്

മത്സ്യബന്ധനത്തിന്  വിലക്ക്

Recent Visitors: 4 മോശം കാലാവസ്ഥ : മത്സ്യബന്ധനത്തിന്  വിലക്ക് കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ …

Read more