അസം പ്രളയം: ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ 130 വന്യമൃഗങ്ങള്‍ ചത്തു

Recent Visitors: 702 അസം പ്രളയം: ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ 130 വന്യമൃഗങ്ങള്‍ ചത്തു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പ്രളയത്തില്‍ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളിലെ 130 വന്യജീവികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതില്‍ അപൂര്‍വ ഇനത്തില്‍പ്പെടുന്ന ആറു …

Read more