ഐസ് ലാന്റില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,200 ഭൂചലനം, അഗ്നിപര്‍വത സ്‌ഫോടന സാധ്യതയും

Recent Visitors: 4 ഐസ് ലാൻഡിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 2,200 ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. തലസ്ഥാന നഗരമായ റെയ്‌ക്‌ജാവിക്കിന്റെ പരിസരത്ത് ഏകദേശം 2,200 ഭൂചലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഐസ്‌ലൻഡിന്റെ കാലാവസ്ഥാ …

Read more