കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും പാക്കിസ്ഥാനിൽ എട്ടുകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 27 മരണം

Recent Visitors: 4 വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാനിൽ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും എട്ടു കുട്ടികൾ അടക്കം 27 പേർ മരിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. “വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരയും ചുമരും …

Read more