ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും കടൽ ആക്രമണത്തിനും സാധ്യത ; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

Recent Visitors: 3 ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള തീരത്ത് ഇന്ന് (മാർച്ച് 21) വൈകിട്ട് 5.30 മുതൽ നാളെ (മാർച്ച് 22) രാത്രി 11.30 വരെ …

Read more

കേരളതീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലക്കും കടൽ ആക്രമണത്തിനും സാധ്യത ; മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

Recent Visitors: 3 കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യത. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നാളെ …

Read more

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത്

Recent Visitors: 2 Metbeat Weather Desk കടലിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകുന്നതിന് വിലക്ക്. ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര വിവര സേവന …

Read more