വരാനുള്ളത് മിന്നല്‍ക്കാലം, ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണം

യമനിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മിന്നലിലും 8 പേർ മരിച്ചു

Recent Visitors: 5 സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കൾ മുതൽ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ഇടിയോടെ മഴ സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട Metbeat Weather കാലാവസ്ഥ അവലോകന റിപ്പോർട്ട് …

Read more