ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ ഭൂചലനം തുടർക്കഥ, ഹിമാചലിൽ 4.1 രേഖപ്പെടുത്തിയ ചലനം

ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 4.1 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നലെ രാത്രി 9 32 നാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്. ടെംപ്ലോറിലാണ് പ്രഭവ കേന്ദ്രം. ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആയ മണ്ടിയിക്ക് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ 27 കി.മി. അകലെയാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായ പ്രദേശം. ഏതാനും ദിവസമായി ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ ഭൂചലനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേപ്പാളിലും ഭൂചലനം ഉണ്ടായിരുന്നു. നവംബർ 8 നും 16 നും ഇടയിൽ 10 ഭൂചലനങ്ങളുണ്ടായി.

Share this post

Editorial Desk at metbeatnews.com, This is Team of Meteorologists and Senior Weather Journalist and Experts. Metbeat Weather The Only Pvt. Weather Firm In Kerala Since 2020

Leave a Comment